Зар9 ЕООД

гр. София, ж.к."Зона Б-5" бл.2,вх.Б
gsm 0888651367, 0897963420
тел. 4896717, факс 4896718
e-mail: y.makulev@gmail.com

Полиуретанова изолация, изолации

Структура под микроскоп

Полиуретанът е специален изолационен материал, състоящ се от два съставни компонента (полиол и изоцианат). Нанасянето му се извършва посредством пръскане върху повърхнината за изолиране. Двата съставни компонента се смесват непосредствено преди изпръскването и в зависимост от реакционното време на материала, той е готов за експлоатация до няколко минути след това.

Предимства на полиуретановата изолация(пяна):

  • Гъвкавост – полиуретановата пяна може да бъде нанасяна върху повърхности с неправилна форма, неравни и такива с различна плътност. Тя се използва успешно за изолиране на покриви, цистерни и различни съдове, хладилни помещения, тръби или плавателни съдове. Едно от най-важните предимства при използването й въху покриви е, че не е необходимо отстраняването на старата настилка. По този начин се намаляват разходите и времето за цялостното изпълнение на поставените цели.
  • Спира течовете и е независима от времето – полиуретановата пяна нанесена като монолитна, непрекъсната повърхност е гаранция срещу течовете. Като допълнителна защита се явява нанесения върху нея еластомерен слой, който я запечатва и отделя от околната среда. Този слой включва и защита срещу UV излъчването на слънцето. Това допринася за безпроблемното достигане на гаранционните срокове на материялите, дадени от производителите.
  • Свързва се добре с повърхностите – полиуретановата пяна много добре се свързва с материалите върху които е нанесена, което освен всичко друго дава устойчивост на покритието срещу силни ветрове, без значение дали то е на покрив или вертикални стени.
  • Намалява и опростява поддръжката на покривите – практически нанесеното полиуретаново покритие не се нуждае от поддръжка. Тя е нужна в случаите в които е нанесена механична повреда на покритието. ( пробиване, срязване )
  • Изолация която е стойностно ефективна – полиуретановата пяна е един от най-добрите изолатори. Сама по себе си нанесената изолация възвръща стойността си в рамките на 2 до 6 години, като резултат от липсата на топлинни загуба
  • Намалява движението на сградите и конструкциите върху които е нанесена – нанесена от външната страна полиуретановата пяна редуцира топлинния шок. Като резултат се намалява разширението на материалите при големи топлинни амплитуди.
  • Ниско тегло – полиуретановата пяна е по-лека от различните видове битумни или воалитни изолационни материали, както и от различни други покрития като чакъл, дребни камъчета и тн.
  • Трудногоримост - полиуретановата пяна е продукт от клас B на трудно горимите материали.
  • Не съдържа азбест и формалдехид
  • Полиуретановата пяна е доказана като материал ползващ се от повече от 30 годиниПродуктите които ползваме: